Ministerul Finanțelor vrea să desființeze unele aeroporturi internaționale publicând un proiect de hotărâre de guvern ale cărui prevederi vor duce la desființarea mai multor aeroporturi internaționale din România.
Acest proiect de act normativ are ca obiect organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române, instituție nou-înființată la sfârșitul anului trecut prin Legea nr. 268/2021.
Prin acesta se urmărește desfiiințarea mai multor birouri vamale constituite pe lângă unele aeroporturi internaționale, cum sunt cele de la Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Suceava, Târgu Mureș, Băneasa ș.a.
 
Trebuie precizat în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 805 din 26 octombrie 2016, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, la Anexa nr. 1 ,,Condiții necesare pentru certificarea unui aeroport civil ca aeroport internațional”, lit. C ,,Condiţii verificate de Ministerul Finanţelor Publice”, pct. 1 se prevede că: ,, În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează birou vamal.”
 
Astfel conform măsurilor incluse în proiectul de act normativ vor fi create condițiile ca un număr de 8 (opt) aeroporturi fie puse în imposibilitatea de a mai îndeplini condițiile de a mai fi deschise traficului aerian internațional, ca urmare a desființării birourilor vamale din cadrul acestora.
 
Ne exprimăm totuși speranța, ca în cele din urmă, Ministerul Finanțelor să renunțe la astfel de măsuri care aduc mari deservicii atât cetățenilor cât și companiilor românești, dar și celor din străinătate, din cauza faptului nu mai pot beneficia de serviciile acestor aeroporturi deschise traficului internațional, iar domnul ministru Câciu să aleagă calea dialogului cu reprezentanții sindicali, înainte de a lua decizii care afectează structura organizatorică a instituțiilor aflate în subordinea dânsului.
 
Reușim împreună!
Echipa F.S.D.R.